Archive for oktober, 2014

Mats Rondin

13 oktober 2014

Den fantastiske cellisten, dirigenten och medmänniskan Mats Rondins hjärta som slog så starkt och varmt för musiken och alla han träffade och kände stannade så plötsligt – vi är i chock. Mats musik skapade han för alla och envar på ett omedelbart, spontant och inträngande och ovärjbart sätt. Rätt in i hjärtat spelade han sig. Ingen kunde som han se publiken i ögonen och le! Ja, vi är här och vi hör och vi njuter din konst ropade vi och våra hjärtan i tyst samförstånd – publiken och du! Oförglömliga musikminnen, upplevelser och möte med dig och din konst sitter som invävda i Kulturhuset i Ytterjärnas väggar och vi skall för all framtid minnas Dig! Och ändå gråter vi av sorg för allt vi trodde du hade kvar att ge i detta redan korta liv. Du gav allt och är en förebild för oss alla. Att med sådan värme och uppmuntran, konstnärskap och medmänsklighet leva och verka är det som gör livet värt att leva för oss som ska vandra vidare utan din varelse bland oss. Må du få flera liv att verka i! Jag tackar för alla himmelska upplevelser du bjudit på. Musikalitet förkroppsligade du.

Frans Carlgren har avlidit den 6 oktober 2014

08 oktober 2014

Frans Carlgren var en stor personlighet som tolkade och vigde sitt liv åt waldorfpedagogiken och andra antroposofiska verksamheter. Mängder av elever har inspirerats av hans undervisning. Hans berättarkonst som kännetecknades av fängslande pauser på tillsynes ologiska ställen som fick alla att hålla andan parat med en intensivitet och ett självutlämnande engagemang i vad han än talade om gjorde hans lektioner till oförglömliga minnen. Han var en sann idealist som levde som han lärde och i största anspråkslöshet gav allt för andra.

Frans Carlgren var en stor inspiration för oss på redaktionen för antroposofi.info genom sitt livslånga arbete med att i ord och tal sträva efter att beskriva antroposofin, waldorfpedagogiken och vår tids stora frågor på ett inträngande, engagerat, kunnigt och fattbart sätt.

Historia var hans huvudämne likväl engagerade han sig i allt från odling till religion. Han har genom sitt engagemang för biodynamisk odling och sitt oegennyttiga förvärv av Nibble Gård i Ytterjärna lagt en grundsten för allt det som har utvecklats i Järna sedan 1960-talet. Han var en pionjär inom svensk waldorfpedagogik och har varit med om att bygga upp den nu välkända Kristofferskolan i Bromma. Frans Carlgren föddes i en välbärgad familj men skänkte bort sina tillgångar till projekt och människor han ville stödja – istället samlade han rikedomar av kunskap och andliga förmågor som gett många människor avgörande insikter och även kommer att ge inspiration till många även i framtiden. Frans Carlgren blev 89 år.

Läs mer på antroposofi.info

FransC_19ddbc85ea

 

12:12

02 oktober 2014

Höstens 1:a 12:12 förundrades vi över att man kan spela blockföljt som den hemlige artisten PER GROSS

Den 2:a konserten kommer att vara lika förundransvärd;-)

Featured image