Archive for mars, 2013

Hur går det vidare för Nibble och Järna Mejeri

29 mars 2013

Det frågar sig nu många. Kan man hjälpa till – göra något, bidra?

Här är klar information nibble www.nyanibblegard.se

Sorg

27 mars 2013

I alla inlägg på denna blogg har jag sökt uttrycka det fina, ljusa, positiva – livet har så mycket svårt och ont som vi inte får låta oss fjättras av. Men stundom kommer slag i livet som vi måste stanna upp inför och även om vi inte kan förstå dem ända försöka bära dem. Fredag 22/3-13 drabbades Nibble gård med dess underbara kor och kalvar av en förödande brand där djuren miste livet, gården brann ner och även Järna Mejeri med alla deras ovärderliga ostar förstördes. Hur många av våra festivalbarn som klappat dessa kor vet jag inte, men att vi dagligen sänt ett tack till dem för deras mjölk vet jag! Och alla de som jobbar och lever för gården, skakade av katastrofen – önskar jag kraft att fortsätta. Det är svart och svårt – tankar och ord känns tunna. Järna Vedugn föreslog att Kulturhuset skulle göra en benefit-gala, kanske det kan bli (idéer välkomnas!)

Senare samma fredag nås vi av budet att vår kära medarbetar Amanda mist sitt barn och timmar därefter själv gått bort. 2 dagar tidigare skrev hon protokoll och satte färg på vårt onsdagsmöte. Livet är så skört och inget kan tas för givet. Tankarna går till Amandas man Johannes som varit med och skapat så mycket ljus och stämning i Kulturhuset och deras dotter Ronja. Tre tragedier. Här är sorg.