Archive for september, 2012

Awake startade säsongen

10 september 2012

Awake Project spelar i ett gränsland dit inte många vågar sig. Väl där är fascinationen och entusiasmen total.

Deras landskap är som drömmens – bländade vackert med mångtydiga budskap som väcker fantasin och på ett mystiskt vis ger djupare insikter dess mer man tänker tillbaka på föreställningen.

Deras medel är gränslöst. Musik, bild, idé, språk – och här talar vi verkligen språk! Klingande, poetiskt, dramatiskt. Genom sina tvära kast mellan konstarterna skapas reliefer som både ökar drömkaraktären men också upplevelsen av det realistiska.

Skickligheten hos ensemblens medlemmar är imponerande och skapar fantastiska förutsättningar för dem och deras regissör att skapa fritt.

De är ett avantgardteam som inte drar sig för att sjunga koraler. Inget tycks vara tabu.

Det finns en råd tråd och det är just musiken. Ibland som filmiskt ljud men mestadels en ren skönhetsupplevelse.

Vad är då deras akilleshäl? Säkert publikens vånda över att våga gå på något som inte klart och tydligt är antingen teater eller musik, akrobatik eller performance. Dessutom tar de sig ann svåra teman.

Deras styrka är att trollbinda dem som vågar sig ditt. De får en totalupplevelse av konst!